REPACAR participa en la 8ª Jornada del Gremi de Recuperació de Catalunya