La crisi retalla a la meitat el preu del paper usat i posa en perill la collida